Sự kết hợp giữa Cisco với Amazon AWS làm nền tảng phát triển trung tâm dữ liệu lớn nhất toàn cầu


Đây là cách Họ giữ lời hứa hợp nhất các tài sản đám mây công cộng và riêng tư thành một hình ảnh rộng hơn về trung tâm dữ liệu. Nhưng làm thế nào chặt chẽ của một hội nhập mà các doanh nghiệp thực sự muốn?

Thông báo của Amazon Web Services vào tháng 11 về các Outposts tại các cơ sở tính toán và lưu trữ được quản lý tại chỗ, trước đó chỉ bằng vài tuần bởi thông báo của Cisco rằng họ đã kết hợp Nền tảng Container của Cisco dựa trên Kubernetes (ĐCSTQ) của mình với Kubernetes (AKS) ), đã tăng cường quan tâm đến các giải pháp đám mây lai. Đột nhiên, dường như có một số tùy chọn cho các trung tâm dữ liệu kết hợp các tài sản tại chỗ với tài nguyên đám mây công cộng, tất cả trong một không gian mạng, mà không cần chứng nhận nâng cao để loại bỏ nó.

Tất cả họ có thể là người đầu cuối của người Viking trong ít nhất một ý nghĩa, nhưng họ đang nói về kết thúc nào và tại sao? Hãy cùng xem một số gói định hướng quan hệ đối tác quan trọng hơn và thực hiện một số so sánh táo hợp pháp với cam.

Giải pháp đám mây lai của Cisco (với Amazon AWS)
Kubernetes nằm ở trung tâm của xu hướng tiếp thị này. Nói một cách logic, một cụm Kubernetes được tạo thành từ các nhóm, mỗi nhóm duy trì một hoặc nhiều container (ví dụ: các container Docker). Mỗi nhóm có một địa chỉ IP và nó có khả năng giải quyết các nhóm này trong một cụm làm cho các ứng dụng và dịch vụ siêu nhỏ trở nên khả thi.

Cisco đã phát hành một chương trình dịch vụ đám mây trên phần mềm kết nối mạng được xác định bằng phần mềm (SDN), cho phép khách hàng quản lý và bảo mật các ứng dụng chạy trong trung tâm dữ liệu hoặc trong môi trường đám mây của Dịch vụ web Amazon.

Dịch vụ, Cisco Cloud ACI (cơ sở hạ tầng trung tâm ứng dụng) cho AWS cho phép người dùng định cấu hình kết nối giữa các trang web, xác định chính sách và theo dõi tình trạng của cơ sở hạ tầng mạng trên các môi trường lai, Cisco cho biết.

Cụ thể, kết nối này bao gồm "mạng lót cho khả năng truy cập IP (IPsec VPN) qua Internet hoặc thông qua AWS Direct Connect, mạng lớp phủ giữa các trang web tại chỗ và đám mây chạy BGP EVPN [Ethernet VPN] làm mặt phẳng điều khiển của nó và sử dụng đóng gói và mở rộng mạng LAN mở rộng ảo (VXLAN) làm mặt phẳng dữ liệu của nó, Cisco Cisco cho biết.

Dịch vụ sử dụng Bộ điều khiển cơ sở hạ tầng chính sách ứng dụng đám mây của Cisco (Cloud APIC), chạy tự nhiên trong đám mây công cộng AWS để cung cấp kết nối tự động, dịch chính sách và nâng cao khả năng hiển thị của khối lượng công việc trong đám mây công cộng, Cisco cho biết. Và Bộ định tuyến dịch vụ đám mây của Cisco (CSR) 1000V mang đến khả năng kết nối giữa môi trường tại chỗ và AWS Cloud. Dịch vụ này cho phép phân đoạn mạng nhất quán, kiểm soát truy cập và cách ly trên các triển khai kết hợp.

Giải pháp này mang đến một bộ khả năng để mở rộng trung tâm dữ liệu tại chỗ của bạn thành các kiến ​​trúc đa đám mây thực sự, giúp thúc đẩy tính nhất quán của chính sách và hoạt động, độc lập với nơi ứng dụng hoặc dữ liệu của bạn cư trú. [Nó] sử dụng các cấu trúc AWS bản địa để dịch chính sách và kết thúc khả năng hiển thị của khối lượng công việc và kết nối đa đám mây của khách hàng, ông đã viết Srinivas Kotamraju, giám đốc cấp cao của Mạng trung tâm dữ liệu quản lý sản phẩm ACI của Cisco.

Dịch vụ này là một phần trong kế hoạch của Cisco nhằm truyền bá ảnh hưởng và công nghệ trung tâm dữ liệu của mình bằng cách mở rộng ACI và cung cấp HyperFlex siêu liên kết lên đám mây. ACI là gói trung tâm dữ liệu SDN của Cisco, nhưng nó cũng cung cấp công nghệ mạng dựa trên ý định của công ty, mang đến cho khách hàng khả năng thực hiện các thay đổi chính sách và mạng và đảm bảo cung cấp dữ liệu.

Thông báo của Amazon Web Services vào tháng 11 về các Outposts tại các cơ sở tính toán và lưu trữ được quản lý tại chỗ, trước đó chỉ bằng vài tuần bởi thông báo của Cisco rằng họ đã kết hợp Nền tảng Container của Cisco dựa trên Kubernetes (ĐCSTQ) với Kubernetes (AKS) ), đã tăng cường quan tâm đến các giải pháp đám mây lai. Đột nhiên, dường như có một số tùy chọn cho các trung tâm dữ liệu kết hợp các tài sản tại chỗ với tài nguyên đám mây công cộng, tất cả trong một không gian mạng, mà không cần chứng nhận nâng cao để loại bỏ nó.

Tất cả họ có thể là người đầu cuối của người Viking trong ít nhất một ý nghĩa, nhưng họ đang nói về kết thúc nào và tại sao? Hãy cùng xem một số gói định hướng quan hệ đối tác quan trọng hơn và thực hiện một số so sánh táo hợp pháp với cam.

Giải pháp đám mây lai của Cisco (với Amazon AWS)
Kubernetes nằm ở trung tâm của xu hướng tiếp thị này. Nói một cách logic, một cụm Kubernetes được tạo thành từ các nhóm, mỗi nhóm duy trì một hoặc nhiều container (ví dụ: các container Docker). Mỗi nhóm có một địa chỉ IP và nó có khả năng giải quyết các nhóm này trong một cụm làm cho các ứng dụng và dịch vụ siêu nhỏ trở nên khả thi.

Điều quan trọng nhất trong số các giải pháp đám mây lai mới này là những giải pháp mở rộng một không gian địa chỉ ảo duy nhất trên các máy chủ tại chỗ và các tài nguyên dựa trên đám mây công cộng. Với Giải pháp đám mây lai mới của Cisco, có thể mở rộng không gian địa chỉ của ĐCSTQ để bao gồm lãnh thổ AWS mà không cần các nhà khai thác CNTT phải thoát khỏi Cisco Trung tâm đám mây và nhập giao diện AWS vào để quản lý nó.

Điều quan trọng nhất về đám mây ngày nay là, hầu hết các doanh nghiệp tin rằng họ là một nguồn sáng tạo tuyệt vời, ông nói, Dave đối tác, giám đốc phát triển thị trường của Cisco, cho CloudCenter. Họ muốn có thể tiếp cận sự đổi mới đó một cách dễ dàng. Giải pháp mà chúng tôi đã tạo với AWS trên nền tảng EKS của họ, chúng tôi nghĩ, sẽ tạo ra sự kết hợp chặt chẽ giữa một trung tâm dữ liệu riêng tư và một đám mây công cộng.