Tìm hiểu cách phục hồi tài liệu lưu trữ của bạn, cho phép bạn làm việc trên dữ liệu nhật ký từ Phân tích nhật ký của IBM với LogDNA bằng cách sử dụng IBM Cloud SQL Query. Phân tích Nhật ký Đám mây của IBM với LogDNA là một dịch vụ dễ sử dụng để phân tích nhật ký, cảnh báo về chúng hoặc gỡ lỗi các ứng dụng. Thông thường, các dịch vụ ghi nhật ký giữ dữ liệu chỉ trong một khoảng thời gian tương đối ngắn 30 ngày hoặc ít hơn trong một trạng thái hoạt động của truy vấn tương tác và thăm dò đặc biệt. Đó là bởi vì các bản ghi là các luồng dữ liệu liên tục, một kho dữ liệu bit và byte. Trừ khi dữ liệu hết thời gian, bạn sẽ có vấn đề về hoạt động hoặc hóa đơn cao ngất trời.
Khi quản lý Azure IaaS (cơ sở hạ tầng như một dịch vụ), lưu trữ là một thành phần quan trọng và quản trị viên phải được làm quen với một số nhiệm vụ chung liên quan đến việc quản lý thành phần này. Chúng tôi sẽ tiến hành một số nhiệm vụ liên quan đến quản lý đĩa trong máy ảo IaaS. Nếu bạn chưa bao giờ thực hiện nó, bạn có thể có một số câu hỏi cơ bản mà tôi hy vọng sẽ giải quyết khi chúng tôi mô tả một số quy trình về chủ đề này trong bài viết này.
Có một chiến lược lưu trữ dữ liệu tốt tại chỗ không còn là điều xa xỉ đối với các tổ chức ngày nay. Quản lý lưu trữ dữ liệu là quan trọng hơn bao giờ hết, phần lớn là do khả năng rút ra những hiểu biết có thể hành động từ dữ liệu thường là điểm khác biệt chính cho thành công kinh doanh. Một chiến lược lưu trữ dữ liệu không chỉ giới thiệu cách một công ty lưu trữ dữ liệu của mình mà còn sử dụng thông tin đó như thế nào.
Các tổ chức sống đúng trong nỗi sợ hãi về thảm họa và thời gian ngừng hoạt động mạng mà họ có thể mang theo. Khi các hệ thống ngừng hoạt động do thiên tai hoặc tấn công mạng, hậu quả có thể tàn phá về doanh thu bị mất, cơ hội bị bỏ lỡ và danh tiếng bị tổn hại. Đó là lý do tại sao các kế hoạch khắc phục thảm họa và tiếp tục kinh doanh là một trọng tâm của bất kỳ tổ chức nào trong các nỗ lực giảm nhẹ thiên tai.