QUẢN LÝ DISK VỚI VAS IAAS TRONG MICROSOFT AZURE


Khi quản lý Azure IaaS (cơ sở hạ tầng như một dịch vụ), lưu trữ là một thành phần quan trọng và quản trị viên phải được làm quen với một số nhiệm vụ chung liên quan đến việc quản lý thành phần này. Chúng tôi sẽ tiến hành một số nhiệm vụ liên quan đến quản lý đĩa trong máy ảo IaaS. Nếu bạn chưa bao giờ thực hiện nó, bạn có thể có một số câu hỏi cơ bản mà tôi hy vọng sẽ giải quyết khi chúng tôi mô tả một số quy trình về chủ đề này trong bài viết này.

Thêm đĩa vào VM
Nhiệm vụ đầu tiên là bổ sung đĩa dữ liệu vào máy ảo hiện có. Quá trình này rất đơn giản. Sử dụng Azure Portal, bấm vào VM mong muốn (sử dụng mục máy ảo ở bên trái hoặc tìm kiếm theo VM theo tên).

Trong lưỡi VM, bấm vào Đĩa (Mục 1). Ở bên phải, một danh sách tất cả các đĩa được liên kết với VM sẽ được hiển thị, nhấp vào Chỉnh sửa và nút Thêm đĩa dữ liệu sẽ được bật ở cuối trang. Nhấp vào nó và số đơn vị logic có sẵn tiếp theo (LUN) sẽ được tạo và một dòng mới để giới thiệu một đĩa mới sẽ được thêm vào danh sách hiện có (nếu có).

Trong tên cột, chúng ta có thể tạo một đĩa mới bắt đầu một trình hướng dẫn bằng liên kết Tạo đĩa. Một lựa chọn khác là sử dụng một đĩa tách ra. Tất cả các đĩa trong nhóm tài nguyên sẽ được liệt kê đầu tiên trong danh sách. Một tùy chọn khác mà chúng ta có thể chọn ở đây là Bộ nhớ đệm máy chủ trong đó các khả năng là Không có, Đọc / Ghi và Bộ đệm chỉ đọc.

Nhấp vào Tạo đĩa và một lưỡi kiếm mới yêu cầu Tên đĩa, Nhóm tài nguyên, Loại nguồn và Kích thước đĩa sẽ được hiển thị. Điền thông tin cần thiết và nhấp vào Thay đổi kích thước. Trong lưỡi kiếm mới này, chúng tôi có thể chọn loại tài khoản cho đĩa mới và tầng nào trong loại tài khoản mà chúng tôi có thể chọn.

Trang này sẽ cung cấp IOPS tối đa đã cam kết và thông lượng tối đa cho đĩa và điều đó giúp hệ thống lưu trữ đĩa của VM của bạn đảm bảo rằng nó hỗ trợ các yêu cầu khối lượng công việc của bạn.

Thay đổi cấu hình đĩa
Có một số cảnh báo khi thay đổi thuộc tính của từng đĩa riêng lẻ (xem hình ảnh bên dưới). Khi cố gắng thay đổi kích thước đĩa hoặc thay đổi loại tài khoản, chúng tôi phải đảm bảo rằng đĩa không được sử dụng. Có hai tùy chọn để thực hiện nhiệm vụ này: phân bổ VM hoặc tách đĩa, thực hiện các thay đổi và gắn lại đĩa.

Tác giả muốn đảm bảo rằng đĩa mà tôi muốn thay đổi không được sử dụng ở cấp hệ điều hành, sau đó tháo đĩa, thực hiện các thay đổi và gắn lại. Lợi ích của tùy chọn này, khi so sánh với thỏa thuận, nó có thể thực hiện thay đổi trong đĩa mà không yêu cầu thời gian chết của máy chủ / ứng dụng của bạn.

Có một số cách để đến với lưỡi đĩa. Chúng ta có thể nhấp vào đĩa được liệt kê trên tab Đĩa của bất kỳ VM cụ thể nào hoặc tìm Tài nguyên đĩa trong Nhóm tài nguyên. Dù bằng cách nào, lưỡi đĩa sẽ được hiển thị. Nhấp vào Cấu hình và trên lưỡi kiếm mới này, chúng ta có thể thay đổi Loại Tài khoản, như được mô tả trong hình ảnh bên dưới.


Cấu hình đĩa thứ hai mà chúng ta nên biết là khả năng thay đổi kích thước đĩa. Mặc dù chúng tôi không có tùy chọn để xem lớp đĩa nào chúng tôi đang sử dụng, nhưng khi chúng tôi bắt đầu thêm nhiều dung lượng, bạn sẽ nhận ra rằng số lượng IO IO và Thông lượng tối đa sẽ tự động thay đổi. Trong thực tế, Cổng thông tin Azure không hiển thị, nhưng khi chúng tôi tăng kích thước, chúng tôi sẽ di chuyển cao hơn trong Disk Tiers, có nghĩa là hiệu suất và chi phí tốt hơn.

Lưu ý quan trọng: Bạn không thể giảm kích thước của đĩa. Hãy ghi nhớ điều đó trước khi cam kết tăng dung lượng đáng kể, đặc biệt là trong các đĩa cao cấp (do tác động chi phí).

Sau khi kết nối lại đĩa với VM, ổ đĩa gốc sẽ có sẵn như bình thường và không gian thêm sẽ có sẵn. Quản trị viên có thể mở rộng âm lượng tồn tại để sử dụng không gian mới hoặc tạo một ổ đĩa mới.

Xuất đĩa
Trong một số trường hợp, chúng ta cần sao chép một đĩa được gắn vào VM và có thể nhanh chóng thực hiện nếu đĩa không được sử dụng (tình huống tương tự để thay đổi cấu hình đĩa: giải phóng VM hoặc tách đĩa). Trong lưỡi cấu hình tài nguyên Đĩa, bấm vào Xuất đĩa. Xác định số tính bằng giây mà URL sẽ khả dụng (1 giờ theo mặc định) và nhấp vào Tạo URL.

Trong lưỡi cắt mới, chúng ta sẽ có liên kết mà chúng ta có thể sử dụng cho khoảng thời gian mà chúng ta đã xác định trong lưỡi cắt trước để tải xuống VHD. Nếu chúng tôi dự định mang nó đến máy cục bộ của bạn, bạn có thể nhấn vào Tải xuống tệp VHD. Bất cứ lúc nào, chúng tôi có thể hủy bỏ chia sẻ trên mạng của đĩa bằng cách nhấp vào Hủy xuất.

Lưu ý: Trong thời gian đĩa được xuất, chúng tôi không thể gắn nó vào máy ảo hoặc gắn nó vào Azure dưới bất kỳ hình dạng hoặc hình thức nào.

Xóa tài nguyên đĩa
Tôi không khuyên bạn nên thử nghiệm cái này, nhưng tôi muốn làm cho bạn biết trong trường hợp bạn thử. Nếu bạn quyết định xóa một đĩa đính kèm, nó sẽ thất bại, như được mô tả trong hình dưới đây. Ngay cả khi VM bị hủy, bạn sẽ không thể xóa nó. Lý do đằng sau là thuộc tính xác định nếu đĩa được gắn hay không.

Quản lý máy ảo IaaS: Sắp có!
Nếu bạn chịu trách nhiệm quản lý máy ảo IaaS trong Microsoft Azure, bạn sẽ thực hiện một số nhiệm vụ mà chúng tôi đã thực hiện trong bài viết này. Chúng tôi chỉ đề cập đến các quy trình thiết yếu xung quanh việc lưu trữ trong máy ảo và còn rất nhiều điều cần khám phá. Một trong những chủ đề sắp tới của tôi là hiệu suất lưu trữ và một số nhiệm vụ mà chúng tôi đề cập ở đây sẽ hữu ích khi chúng tôi có cuộc thảo luận đó. Hãy theo dõi!