Không ngừng lên kế hoạch khôi phục và lưu trữ dữ liệu cho doanh nghiệp


Các tổ chức sống đúng trong nỗi sợ hãi về thảm họa và thời gian ngừng hoạt động mạng mà họ có thể mang theo. Khi các hệ thống ngừng hoạt động do thiên tai hoặc tấn công mạng, hậu quả có thể tàn phá về doanh thu bị mất, cơ hội bị bỏ lỡ và danh tiếng bị tổn hại. Đó là lý do tại sao các kế hoạch khắc phục thảm họa và tiếp tục kinh doanh là một trọng tâm của bất kỳ tổ chức nào trong các nỗ lực giảm nhẹ thiên tai.

Tại sao các kế hoạch kinh doanh liên tục và khắc phục thảm họa lại quan trọng?
Theo một nghiên cứu năm 2018, 87 phần trăm doanh nghiệp lớn đã trải qua một hoặc nhiều lần ngừng hoạt động mạng trong suốt một năm, với các công ty vừa và nhỏ chịu lần lượt 79 và 71%. Hơn một phần tư trong số các công ty đó bị mất doanh thu do ngừng hoạt động, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có kế hoạch giảm thiểu thiệt hại liên quan đến thời gian ngừng hoạt động thảm họa. Mặc dù 95% các công ty đã có kế hoạch khắc phục thảm họa, nhưng gần một phần tư trong số họ không bao giờ dành thời gian để kiểm tra hoặc cập nhật nó.

Có một kế hoạch khắc phục thảm họa và liên tục kinh doanh tại chỗ thường xuyên được kiểm tra là điều cần thiết để bảo vệ tính khả dụng của dữ liệu và giữ cho các hệ thống quan trọng luôn hoạt động. Khi các tổ chức không có các kế hoạch này hoặc bỏ qua việc thực hiện chúng đúng cách, họ sẽ tự đặt ra những rủi ro đáng kể trong trường hợp thảm họa phá vỡ hệ thống mạng của họ.

Sự khác biệt giữa Kế hoạch khắc phục thảm họa và Kế hoạch liên tục kinh doanh là gì?
Sự khác biệt chính giữa hai kế hoạch là một trong phạm vi và trọng tâm. Các kế hoạch khắc phục thảm họa chủ yếu được sử dụng bởi các bộ phận CNTT để thiết lập một bộ hướng dẫn rõ ràng về cách ứng phó khi cơ sở hạ tầng quan trọng không thành công. Nó liên quan đến việc hạn chế thời gian chết cho các hệ thống thiết yếu, sao lưu dữ liệu cần thiết và xác định sẽ mất bao lâu để máy chủ và mạng sao lưu và chạy khi bị cúp điện.

Ngược lại, các kế hoạch kinh doanh liên tục quan tâm nhiều hơn đến những tác động của việc ngừng dịch vụ. Khi các hệ thống chính bị hỏng, điều đó ngăn cản một tổ chức thực hiện các chức năng kinh doanh thiết yếu. Các chức năng đó càng dài thì càng có nhiều biến chứng chắc chắn sẽ phát triển. Để tạo ra một sự tương tự ô tô thô sơ, nếu kế hoạch khắc phục thảm họa tập trung vào việc mất bao lâu để thay lốp xe trên xe buýt, kế hoạch kinh doanh liên tục sẽ lo lắng hơn về cách giữ hành khách xe buýt di chuyển đến đích cho đến khi lốp xe được thay thế.

Những gì cần được bao gồm trong một kế hoạch khắc phục thảm họa?
Do các kế hoạch khắc phục thảm họa tập trung vào khía cạnh kỹ thuật của mọi thứ, mối quan tâm hàng đầu của các nhà quy hoạch là lấy lại cơ sở hạ tầng và vận hành sau thảm họa để đảm bảo có sẵn dữ liệu. Nó phải xem xét những gì dư thừa nên có để ngăn chặn dữ liệu thiết yếu bị mất hoặc bị xâm phạm trong một thảm họa hoặc mất dịch vụ. Khi tính liên tục trong kinh doanh có xu hướng tập trung chủ động hơn, các kế hoạch khắc phục thảm họa sẽ phản ứng mạnh hơn, nhấn mạnh các hành động chính cần được thực hiện khi thảm họa xảy ra để giảm thiểu thiệt hại.

Một kế hoạch khắc phục thảm họa tốt bắt đầu với một danh sách liên lạc cập nhật của các nhân viên thiết yếu và các bên liên quan có thể bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện. Kế hoạch sau đó phác thảo các thủ tục rất cụ thể và xác định trách nhiệm liên quan đến các mục tiêu phục hồi, ứng phó sự cố và mối quan tâm bảo mật. Các kế hoạch khắc phục thảm họa phải xem xét các mối quan tâm về cơ sở hạ tầng hữu hình, chẳng hạn như vị trí của các vị trí dự phòng, nguồn dự phòng năng lượng và làm mát nào và cách quản lý truy cập trong trường hợp xảy ra thảm họa.

Kế hoạch kinh doanh liên tục nên bao gồm những gì?
Ngoài các danh sách và quy trình liên hệ được nêu trong kế hoạch khắc phục thảm họa, kế hoạch liên tục kinh doanh nên bao gồm các quy trình quản lý thay đổi, hướng dẫn khi sử dụng kế hoạch, quy trình thực hiện kế hoạch và lịch trình đánh giá kế hoạch kết hợp các thử nghiệm và cập nhật. Vì mục tiêu cuối cùng của kế hoạch kinh doanh liên tục là duy trì hoạt động kinh doanh thường xuyên và hoạt động trong thảm họa, nên cần nhấn mạnh các quy trình và thủ tục là trung tâm của chức năng đó.

Các nguồn lực chính cần được xác định và nhân viên thiết yếu cần có ý tưởng rõ ràng về những gì họ cần làm trong trường hợp xảy ra thảm họa và khi nào họ nên làm điều đó. Kế hoạch cũng cần xem xét khách hàng và chuỗi cung ứng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi ngừng hoạt động. Nếu hệ thống ngừng hoạt động, điều quan trọng là phải biết ai sẽ được ưu tiên trong thời gian ngừng hoạt động hoặc mất năng lực. Quan trọng hơn, một kế hoạch liên tục kinh doanh tìm cách giảm thiểu rủi ro trước khi thảm họa xảy ra, đánh giá các mối đe dọa tiềm ẩn và bảo vệ cả hai hệ thống và quy trình để giữ cho bất kỳ sự gián đoạn nào liên quan đến thảm họa đến mức tối thiểu.

Tích hợp Kế hoạch khôi phục thảm họa và liên tục kinh doanh của bạn
Do tính chất liên quan của các kế hoạch khắc phục thảm họa và tiếp tục kinh doanh, có ý nghĩa rằng nhiều tổ chức đã thực hiện các bước để tích hợp cả hai phương pháp vào một kế hoạch giảm nhẹ thiên tai gắn kết. Ngay cả khi một công ty giữ chúng tách biệt, nó cũng đáng ghi nhớ cách các khía cạnh CNTT vật lý của nó được kết nối với nguồn nhân lực và các dịch vụ hướng tới khách hàng.

Quá thường xuyên, có một sự ngắt kết nối giữa bộ phận CNTT và các hoạt động kinh doanh khác. Nó dễ dàng đánh mất những gì mà tất cả các cơ sở hạ tầng dự kiến ​​sẽ cung cấp. Những người chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch khắc phục thảm họa có thể không có ý tưởng rõ ràng về những chức năng kinh doanh nào cần được khôi phục trước tiên. Cùng một mã thông báo, một kế hoạch liên tục kinh doanh có thể có các yêu cầu phát sinh về mặt kỹ thuật dựa trên cơ sở hạ tầng CNTT hiện có. Bằng cách liên quan đến tất cả mọi người trong tổ chức trong việc phát triển các kế hoạch này, các tổ chức có thể đảm bảo rằng mọi bộ phận đều ở trên cùng một trang khi sao lưu dữ liệu và khôi phục hệ thống sau khi ngừng hoạt động.

Khi các tổ chức thực hiện một cách tiếp cận toàn diện hơn để giảm nhẹ thiên tai, họ có thể tạo và tinh chỉnh các kế hoạch đáp ứng nhiều nhu cầu kinh doanh và kỹ thuật. Giao tiếp gia tăng giúp các nhà hoạch định biết những gì cần thiết và những gì có thể thay vì phát triển các kế hoạch có thể không có những kỳ vọng thực tế. Do chi phí tiềm năng của việc ngừng hoạt động kéo dài sau hậu quả của thảm họa, dành thời gian để thực hiện các kế hoạch này ngay trước khi có một vấn đề có thể tiết kiệm hơn một cơn đau đầu khi chúng thực sự cần thiết.