Đè vạch xương cá bị phạt thế nào?

Nguồn: vnexpress.net