Đang dùng xăng A92 có thể đổ chung E5?

Xe tôi dùng phun xăng điện tử, liệu có ảnh hưởng bộ phun xăng?

Nguồn: vnexpress.net