Ảnh: Đường Sài Gòn ngập trắng, kẹt xe kinh hoàng sau mưa lớn

Nguồn: www.baogiaothong.vn