Những loài động vật tuyệt chủng trong một thế kỷ qua

 Đoàn Dương (Video: Hashem Al-Ghaili)

Nguồn: vnexpress.net