Kim loại lỏng có thể chơi đùa trên tay

 Đoàn Dương (Video: Business Insider)

Nguồn: vnexpress.net