Công viên Áo biến thành hồ nước sâu vào mùa hè

Công viên biến thành hồ nước sâu vào mùa hè ở Áo
 
 
Công viên biến thành hồ nước sâu vào mùa hè ở Áo

 Đoàn Dương (Video: Insider Travel)

Nguồn: vnexpress.net