Công viên Áo biến thành hồ nước sâu vào mùa hè

 Đoàn Dương (Video: Insider Travel)

Nguồn: vnexpress.net