Trại phong năng trên biển giải quyết nhu cầu điện của nhân loại

Công suất đủ đáp ứng nhu cầu thế giới của trang trại điện gió
 
 
Công suất đủ đáp ứng nhu cầu thế giới của trang trại điện gió

 

Phương Hoa (Đồ họa: Next)

Nguồn: vnexpress.net