Trại phong năng trên biển giải quyết nhu cầu điện của nhân loại


 

Phương Hoa (Đồ họa: Next)

Nguồn: vnexpress.net