Lý do nhiều người thích cảm giác sợ hãi khi chơi trò mạo hiểm

Lý do nhiều người thích cảm giác sợ hãi khi chơi trò mạo hiểm
 
 
Lý do nhiều người thích cảm giác sợ hãi khi chơi trò mạo hiểm

 

Lê Hùng (Đồ họa: Margee Kerr)

Nguồn: vnexpress.net