Hội chứng khiến nhiều người nghiện nhổ lông, tóc

Hội chứng khiến nhiều người nghiện nhổ lông, tóc
 
 
Hội chứng khiến nhiều người nghiện nhổ lông, tóc

 

Đoàn Dương (Đồ họa: Tech Insider)

Nguồn: vnexpress.net