Hội chứng khiến nhiều người nghiện nhổ lông, tóc


 

Đoàn Dương (Đồ họa: Tech Insider)

Nguồn: vnexpress.net