Nghìn người tiễn biệt nhà giáo Văn Như Cương

Nguồn: video.vnexpress.net