Gần 300 kg nội tạng động vật bốc mùi trên đường ra Hà Nội

Nguồn: video.vnexpress.net