Nghệ An: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng

Các đại biểu tham dự hội nghị

Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ban hành ngày 3/7/2017 là văn bản pháp lý quan trọng nhằm khắc phục và giải quyết có hiệu quả những tồn tại, vướng mắc trong thời gian qua, phù hợp với xu thế chung của các cảng biển trong khu vực và trên thế giới; là cơ sở để các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ an ninh trật tự tại cửa khẩu cảng, tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện, hàng hóa đến, rời khu vực cảng biển. Đồng thời, đây cũng là văn bản pháp luật góp phần đơn giản hóa, minh bạch thủ tục hành chính, thu hút các công ty vận tải, các hãng tàu, khách du lịch quốc tế đến cảng biển Việt Nam nói chung và các cảng biển tỉnh Nghệ An nói riêng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra các biện pháp triển khai thực hiện Nghị định như: Xác định rõ địa bàn trọng điểm, từ đó có các biện pháp phù hợp để xử lý các vấn đề tiềm ẩn gây phức tạp đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực cửa khẩu cảng; Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng và địa phương trong công tác xây dựng, quản lý cửa khẩu cảng biển…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại yêu cầu các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương có liên quan phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng; đồng thời tiến hành rà soát nội dung các quy chế phối hợp đã ký kết để bổ sung cho phù hợp với tình hình mới./.                                              

Tin, ảnh: Hải Thượng Nguồn: dangcongsan.vn