Chùm ảnh: Ấn tượng tấm lòng CĐV đội mưa cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Nguồn: laodong.vn