Gánh nặng chi thường xuyên hơn 800 nghìn tỷ cho bộ máy

Gánh nặng chi thường xuyên hơn 800 nghìn tỷ cho bộ máy

Vinh An - Tiến Thành

Nguồn: vnexpress.net