Lũ ống ở Trạm Tấu, 15 người dân gặp nạn

Nguồn: video.vnexpress.net