300 người vác cát, đóng cọc cứu đê sắp vỡ

Nguồn: video.vnexpress.net